RHM CD Vol 355

Track List::

1. ពិភពគុណបេះដូង - Pipubkun Besdoung (រាជ)
2. ល្មមឈប់ប្រើStyleបោកស្រី - Lmom Chop Prer Style Bok Srey (កញ្ញា)
3. ហួសពេលហើយបង - Hous Pel Hery Bong (កញ្ញា)
4. Saxophoneបាត់សេ្នហ៍ - Saxophone But Snaeh (កញ្ញា)
5. សំបកមុខ - Som Bork Mok (រាជ)
6. ឥន្ធធនូប្រាំពីពណ៌  - Ernternu Prampi Por(រាជ)
7. ចលនាឈឺចាប់ - Jolana Chir Jab (កញ្ញា)
8. មាត់ពិស - Mout Pers (កញ្ញា)
9. ឈឺចាប់បន្តទៀត - Chir Jab Bon Tor Teat (រាជ)
10. អក្សរស្បថលើដើមឈើចាស់ - Ahsor Sbot Ler Derm Chher Jas - Chorn Sovanreach
 (រាជ)
Download
RHM CD Vol 356
 Track List::

01. I Love You More Than I Can Say (ដាដា)
02. យំបាត់សមុទ្រ - Yom Bart Samut (ដាដា)
03. ទឹកភែ្នកជាចរិកទន់ភ្លន់របស់នារី  - Terk Pnaek Chea Charerk Ton Plon Robos Neary(និសា)
04. សន្យាស្រអាប់  - Soniya Sro Arb(សោភា)
05. និទានសេ្នហ៍ព្រះចន្ទ - Nitean Snae Preah Chan (និសា)
06. ស៊ីក្លូហ្រាំ្វងបះ  - Si Klo Frang Bass(ដាដា)
07. ពេលសេ្នហ៍បាក់បែក  - Pel Snae Bak Baek(សោភា)
08. ផ្ទុយស្មោះ - Ptuy Smoss (សោភា)
09. បាត់ម្ចាស់ដែនបេះដូង - But Mjass Daen Besdoung (ដាដា)
10. សង្សារក្នុងក្តីបំណង  - Song Sa Knong Kdeiy Bom Nong(និសា)
Download
RHM CD Vol 357
 Track List::

01. បើសិនជា - Ber Sin Jea (សុវត្ថិ)
02. រសៀលថៃ្ងជ្រេ - Ro Seal Thngaiy Jre (និសា)
03. កង់ឌុបបាត់សេ្នហ៍ - Kong Dob But Snah (សុវត្ថិ)
04. ម្ចាស់សេ្នហ៍Rock n Roll - Mjass Snae Rock'n Roll (សុវត្ថិ)
05. ច្រើនឆ្នាំចាំថៃ្ងលិច  - Jrern Chhnam Jam Tngai Lech(និសា)
06. ផ្សាំចិត្ត  - Psam Jet(សុវត្ថិ)
07. លំហមេឃ - Lom Hor Mek (និសា)
08. ខ្លាចខុនដូប្តូរចិត្តម្ចាស់ខ្ទមសេ្នហ៍ - Klach Kudo Pdo Jet Mjas Ktom Snaeh (សុវត្ថិ)
09. ហត់ចិត្ត  - Hot Jet(សុវត្ថិ)
10. ស្រលាញ់ពេលស្រក់ទឹកភ្នែក - Srlunch Pel Srok Terk Pnaek (និសា)
Download
RHM CD Vol 358
 Track List::

01. Vanak Neng Sneaha - Sapoon Midada, Chorn Sovanreach, Sokun Nisa & Sovan Panha
02. Besdoung Ler Bart Daiy - Chorn Sovanreach & Oak Sokunkanha
03. Steab Besdoung Knong Truong - Chorn Sovanreach & Sokun Nisa
04. Arvasan Terk Pnaek - Sapoon Midada & Pich Sophea
05. Pteas Snae - Preap Sovath & Pich Sophea
06. Somrok Chheam Smoss Srong Besdoung Snae - Chorn Sovanreach & Sovan Panha
07. Terk Pnaek Ho Hea - Chorn Sovanreach & Sokun Nisa
08. Chir Jab Khlang Mless - Sapoon Midada & Sovan Panha
09. Spean Snae Knong Kaev Pnaek - Nop Bayarith & Sovan Panha
10. Tro Nom Douch Jet - Sapoon Midada & Pich Sophea
Download 
Password : khmermedia.net
RHM CD Vol 359
 Track List::

01. Scan Virus
02. Hip Hop Loung Snae
03. Dom Nork Terk Pnaek Knong Sa Mot
04. Mern Arch But Thlaiy
05. Kbot Dol Bart Dom Bao
06. Besdoung Jak Smok
07. Plerng Snae Sour Kea
08. Terk Pleang Leang Kam
09. Life Is Love
10. Nhor Nherm Tang Terk Pnaek
Download
Password: lee
 RHM CD Vol 360
 Tracklist::

01. ឪ!ក្លិនផ្កាព្រះវិហារ (រាជ+និសា)
02. មច្ចុរាជចិត្តធម៌ (រាជ+និសា)
03. លួចមេឃទុកអោយអូន (រាជ+និសា)
04. ពាក្យព្រមមួយម៉ាត់ (រាជ)
05. ផ្កាព្រៃ (និសា)
06. ចេតនាងាយយល់ (រាជ)
07. សេ្នហាទិព្វ (រាជ+និសា)
08. បងកុំសង្ស័យ (និសា)
09. សេ្នហ៍អូនខ្លាំងណាស់ (រាជ)
10. គូសេ្នហ៍បេះដូងផ្អែម (រាជ+និសា)
Download
Password: khmermedia.net 
 RHM CD Vol 361
 Tracklist::

01. បណ្តាំភ្ជុំបិណ្ឌ (វាចា)
02. អនិច្ចាពួកប្រែត (សុឃីម)
03. កូនអើយ!ទៅវត្ត (សុឃីម)
04. ជំនោរភទ្របទ (វាចា+ពេជ្ជតា)
05. សុំបណ្តើរបណ្តោះអាសន្ន (សុវត្ថិ+និសា)
06. ម៉ែទទួលបានហើយ (ពេជ្ជតា)
07. កូនខ្មែរ (វាចា+ស៊ីវន)
08. ប្រពៃណីដាក់បាយស្រូវ (វាចា+ស៊ីវន)
09. យុវបរិស័ទ (សារ៉េត+និសា)
10. ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ (សារ៉េត+សុឃីម)
Download
RHM CD Vol 362
 Tracklist::

01. Real Man Real Woman (កញ្ញា)
02. សង្សារអ្នកណា? (សុវត្ថិ)
03. Beautiful Girl (កញ្ញា)
04. ចិត្តទន់ដូចស្រី (សុវត្ថិ)
05. ភ្លៀង (សុវត្ថិ)
06. ភ្លៀង (កញ្ញា)
07. ពេគចិត្តអោយអូនបោក (សុវត្ថិ)
08. ចាញ់ (កញ្ញា)
09. ឆ្អឹងទទឹងក (សុវត្ថិ)
10. ជួយខ្លួនឯងសិន (កញ្ញា)
Download
Password: khmermedia.net
 RHM CD Vol 363
 Tracklist::

01. រាជធានីបេះដូង (រក្សា)
02. បើសិនជា (កញ្ញា)
03. រាប់ដៃចាំអូន (រក្សា)
04. តុគុយទាវចាំសេ្នហ៏ (មីដាដា)
05. ស្រណោះ (សោភា)
06. សេ្នហ៏ពិតមានពន្លឺ (មីដាដា)
07. ស្ពានឈើបាក់បែក (រក្សា)
08. គ្រាមួយបងក្បត់ (កញ្ញា)
09. សុំត្រឹមស្រលាញ់ប៉ុណ្ណឹង (មីដាដា)
10. បងដឹងហើយតែធ្វើមិនដឹង (សោភា)
Download
Password: khmermedia.net
 
 RHM CD Vol 364
 Tracklist::

01. កណ្តាលថៃ្ងត្រង់ (ដាដា)
02. ស្លឹកឈឺ (ដាដា)
03. អក្ខរាចារទៅស្រី (សុវត្ថិ)
04. អោយអូនអស់ចិត្ត (និសា)
05. ដល់ពេលត្រូវសារភាព (កញ្ញា)
06. ទឹកហូរ (សុវត្ថិ)
07. ស្នេហ៏គ្រាដំបូង (ដាដា)
08. ចម្រៀងមួយម៉ឺនអាល័យ (សារ៉េត)
09. វិប្បដិសារីសម្ផស្សភួង (កញ្ញា)
10. ដៃសមុទ្រត្រពាំងរូង (និសា)
 Download
RHM CD Vol 365
  Tracklist::

01. ទំនួយ Piano (សុវត្ថិ)
02. វ៉ាសេ្នហ៏ (សុវត្ថិ)
03. ផ្កាភ្លើងសេ្នហ៏ (បាយ៉ារិទ្ធ)
04. ចារដោយបេះដូងលប់ដោយទឹកភ្នែក (បាយ៉ារិទ្ធ)
05. កាតក្រហមសេ្នហ៏ (សុវត្ថិ)
06. ឈប់ប្រកាន់ផ្ចាញ់ជម្លោះ (បាយ៉ារិទ្ធ)
07. សេ្នហ៏ផ្តើមឆ្ងាយបន្តិចម្តង (សុវត្ថិ)
08. ឈប់ទ្រាំបើកែលែងឡើង (បាយ៉ារិទ្ធ)
09. ចម្រៀងសេ្នហ៏អួលអាក់ (សុវត្ថិ)
10. មិនប្រកែកតែទម្លាប់មិនបាន (បាយ៉ារិទ្ធ)
Download
RHM CD Vol 366
 Tracklist::

01. ក្រមុំអុំទូក (និសា-កញ្ញា-បញ្ញា)
02. ប្ដីថ្លង់ប្រពន្ធគ៏រ (សុវត្តិ-ឃីម)
03. ក្រមុំស្រស់កំលោះខ្លាំង (ណេត-ពេជ្ជតា)
04. កក្ដឹកធា្លក់ខ្យល់ (ណេត-ពេជ្ជតា)
05. រាត្រីពណ៌មាស (ពេជ្ជតា)
06. នឹកហើយនឹកទៀត (ពេជ្ជតា-ចា)
07. ស្រឡាញ់អូនស្ទើសន្លប់ (សុវត្តិ-ពេជ្ជតា)
08. ដាល់អុំបុក(ណេត-វន)
09. ស្រឡាញ់បរុសសាច់ដុំ (កញ្ញា-ភា)
10. ទូកបងអសា្ចរ្យ (ណេត-ពេជ្ជតា)
Download
RHM CD Vol 367
 Download
 RHM CD Vol 368
RHM CD Vol 369
 
Tracklist::

01. ជីវិតអ្នករត់ទួកដរ (វ៉េត)
02. ភ្នំប្រុសភ្នំស្រី (វ៉េត)
03. យប់មិញនរណាញញឺមដាក់បង (វ៉េត)
04. កញ្ញាផ្ទាល់ផ្អែម (វ៉េត-និសា)
05. តំាងយូសែ្នហ៍ (វ៉េត-និសា)
06. ធម្មជាតិស្ងៀមសា្ងត់ (វ៉េត-និសា)
07. ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង (វ៉េត)
08. ស្នែហ៍អ្នកឡើងត្នោត (វ៉េត-និសា)
09. ឧតម្តដួងចិត្ត (វ៉េត)
10. ក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយ (វ៉េត-និសា)
Download
PASSWORD: khmermedia.net
 RHM CD Vol 370
 Tracklist::

01. ក្រមុំភូមិយើង(សុវត្តិ)
02. ស្រះភ្ជាប់និស្ស័យ (សុវត្តិ)
03. ភ្លឺភ្នែកពេលងងឹត (សុវត្តិ)
04. សាដៀវដាច់ខ្សែ (វ៉េត)
05. ប្រុសអួតស្រីអាង (ដាដា-រក្សា-និសា-ភា)
06. ស្ទីលក្បត់ចេញថ្មី (សុវត្តិ)
07. ចាំថ្ងៃរស្មីជីវិត (ដាដា)
08. ខឹងបងកុំស្អប់ក្រពះ (រក្សា)
09. ស្មោះខុសចិត្តអូន (ដាដា)
10. ស្វាមីសុចរិត ស្វាមីគំរូ (រក្សា)

Download 
RHM CD Vol 371
  TRACKLIST::

01. កោះឪកញាតីមុនពេលថ្ងៃលិច (វ៉ាន់ណេត)
02. ស្រលាញ់អូនពិតឬទេ? (ពេជ្ជតា)
03. បេះដូងប្រែពណ៌ (វ៉ាន់ណេត)
04. អក្ខរាផាត់ពណ៌ (ពេជ្ជតា)
05. បុបា្ផក្បាលកោះ (វ៉ាន់ណេត)
06. សេ្នហ៍យើងមានន័យ (វ៉ាន់ណេត)
07. អនុស្សាវរីយ៍ស្ពានព្រែកជ្រៃ (ពេជ្ជតា)
08. បុបា្ផបាភ្នំ (វ៉ាន់ណេត)
09. និស្ស័យសេ្នហ៍បុព្វជាតិ (វ៉ាន់ណេត+ស៊ីវន)
10. វាសនារំដួលបាភ្នំ (ស៊ីវន)
Download
RHM CD Vol 400

Tracklist ::.

01 លក់គោភ្នាល់ទូក (សុវត្ថិ និងសុឃីម)
02 កុំភ្លេចអុំទូក (វ៉ាន់ណេត និង និសា)
03 កណ្ដៀងផ្កាស្វាយ (សាវ៉េត និង សុឃីម)
04 ខែរងាហើយឪ (សុវត្ថិ)
05 ល្បើកស្នេហ៍ជនអវិជ្ជា (សុវត្ថិ)
06 ល្អណាស់ព្រះអើយ(សាវ៉េត និង ស្រីពេជ្រ)
07 កំលោះចុងឆ្នាំ (សុវត្ថិ)
08 អ្នកណាគោះទ្វារ (វ៉ាន់ណេត និង ស៊ីវន)
09 ម្យ៉ាងម្នាក់ទេអូន (សាវ៉េត និង សុឃីម)
10 ស្រងែបេកគុម្ព (ស្រីពេជ្រ)
Download 
RHM CD Vol 399
  Tracklist::

1-Ork Beng Kanseng (Preap Sovath)
2-Steung Keo (Nop Bayarith)
3-Chamroeng Kou Sne (Preap Sovath feat. Sokun Nisa)
4-Rorm Doy Mer Trey (Reach+Rith+Sophea+Kagna)
5-Chamroeng Teav Erk (Sokun Nisa)
6-Sne Krom Malub Chrey (Ork Sokun Kagna)
7-Yub Nis Pises Men (Ork Sokun Kagna)
8-Phat Cheay (Sokun Nisa)
9-Rorm Mern Chha Ert Te (Ork Sokun Kagna)
10-Rorm Sorm Les Ke (Ork Sokun Kagna)
Download

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters