ចំណងជើង
០១. ក្រៅពីអូន មិនយកប្រពន្ធ / ព្រាប សុវត្ថិ 
០២. ក្រៅពីអូន មិនយកប្រពន្ធ (Pop Rock) / ព្រាប សុវត្ថិ

០៣. អូនមិន call ទៅបងព្រោះមិនចង់អោយបងឈឺចាប់ / សុគន្ធ កញ្ញា
០៤. បេះដូងខ្មែរ / សុវណ្ណរាជ
០៥. សុំទោសសង្សារ / បាយ៉ារិទ្ធិ
០៦. ស្តាយក្រោយព្រោះបោះបង់បង / បញ្ញា
០៧. Baby កំពូលចិត្ត / កញ្ញា
០៨. សុំបងនឹកអូនផង / នីសា
០៩. Lady / បាយ៉ារិទ្ធ
១០. ស្រលាញ់បងខ្លាំងមែន ! / បញ្ញាTRACKLIST:
01. Krao pi oun min yok pr pon / Preab Sovath
02. Krao pi oun min yok pr pon ( Pop Rock ) / Preab Sovath
03. Oun min call tov bong prous min chong oy bong chheu chab / Sokun Kanha
04. Besdong khmer / Sovanreach
05. Somtos songsa / Bayarith
06. Sday kroy prous bos bong bong / Panha
07. Baby Kompool chit / Sokun Kanha
08. Som bong nik oun phong / Sokun Nisa
09. Lady / Bayarith
10. Sr lanh bong khlang men! / Panha

Download

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters