ចំណងជើង
០១ - សុំពេលឈឺចាប់មួយគ្រា ( សោភា - ករុណាពេជ្រ ) download
០២ - អ្នកកំដរ ( ករុណាពេជ្រ ) download
០៣ - បេះដូងសំរាប់អ្នកណា ( អេនីហ្សាម ) download

០៤ - ឬគ្រាន់តែយំក៏អូនខុសដែរ ( មាស សុខសោភា ) download
០៥ - អ្នកណាឃើញទឹកភ្នែកនាង? ( ករុណាពេជ្រ ) download
០៦ - មិត្តអូនទេ! ( អេនីហ្សាម ) download
០៧​ - កុំព្រោះតែអូនធ្វើអោយគេឈឺចាប់ ( មាស​ សុខសោភា ) download
០៨ - ស្នេហ៍បងធ្វើអ្វី? ( ករុណាពេជ្រ ) download
០៩ - ចាំមួយជាតិ ( មាស​ សុខសោភា ) download
១០ - បងនៅមានសិទ្ធ ( ករុណាពេជ្រ ) download
TRACKLIST:
01 - Som pel chheu chab 1 krea ( Pich - Sorphea )
02 - Neak komdor ( Karonapich )
03 - Besdong somrab neak na? ( Anizam )
04 - Reu kron te yom kor oun khos de ( Meas Sok Sorphea )
05 - Neak na khernh teok pnek neang ( Karonapich )
06 - Mit oun te! ( Anizam )
07 - Kom prous te oun tver oy ke chheu chab ( Meas Sok Sorphea )
08 - Sne bong tver avey ( Karonapich )
09 - Cham 1 cheat  ( Meas Sok Sorphea )
10 - Bong nov mean sith ( Karonapich )

Download  

 

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters