អាល់ប៉ុម៖ ខ្លាច​ការ​ពិត​ត្បិត​មិន​ចង់​បែក
តារាចម្រៀង៖ ឆាយ រីរៈយុទ្ធ, សុផាឡែន, ម៉ារីអូ
ផលិតកម្ម ប៊ីកមេន ស៊ីឌីវ៉ុល ១៦
ចេញផ្សាយ​៖ ០២ / ធ្នូ / ២០១១

ចំណង​ជើង​បទ​ចម្រៀង៖

០១. ខ្លាច​ការពិត​ត្បិត​មិន​ចង់​បែក - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ download
 
០២. ចាំអូនភ្លេច​គេ ចាំបង​ប្រាប់​ថា​ស្រឡាញ់ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ download
០៣. ផ្ញើរស្នេហ៍​តាម​គ - សុផាឡែន download
០៤. ក្ដីស្រឡាញ់​មិន​ឈ្នះ​ចិត្ត​ក្បត់ - ម៉ារីអូ download
០៥. មិន​ចង់​ឱ្យ​មាន​ថ្ងៃ​ស្អែក​មក​ដល់ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ download
០៦. មិន​ហ៊ាន​ប្រាប់​ឱ្យ​បង​ស្អប់​គេ - សុផាឡែន download
០៧. ចាំ​បង​ស្អប់​អូន​សិន​ចាំបែក​គ្នា - ម៉ារីអូ download
០៨. ទេសចរណ៍​ជួប​ស្នេហ៍ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ download
០៩. ទឹក​ភ្នែក​សួរ​រក​ហេតុផល - សុផាឡែន download
១០. ទឹក​ភ្នែក​ឆ្គួត - ម៉ារីអូ download
 

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters