ចំណងជើងបទចម្រៀង៖

០១. នៅក្បែរ​អូន​ជា​អារម្មណ៍​ស្នេហ៍ នៅក្បែរគេជាអារម្មណ៍ស្ម័គ្រ || Download
០២. កុំយំ || Download
០៣. បើស្រឡាញ់បង អូនត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯង  || Download
០៤. អង្វរសង្សារក្បត់ || Download
០៥. ចិញ្ចឹមចិត្តស្មោះទុកជូនសង្សារ || Download
០៦. សម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិត  || Download
០៧. កុំទ្រាំស្នេហ៍បង បើបេះដូងអូននឹកគេ || Download
០៨. បែកពីអូន មិនមែនបងមានថ្មី || Download
០៩. ម្នាក់យំ ម្នាក់ឈឺ || Download
១០. ធ្វើមនុស្សស្មោះ ដើម្បីអូន || Download
១១. ខ្ញុំសុំស្រវឹង || Download
១២. Calltune ឆ្លងឆ្លើយ || Download

Download Full Album

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters