01 - នឹកអូនឡើងគ្រុន || Download

02 - ប្រុសល្ងង់គឺបង || Download

03 - គ្មានសិទ្ធសម្បីខល || Download

04 - ចង់ស្ដាប់ស្នូរបេះដូងក្បត់អូនលោតបោកប៉ុន្នានដង || Download

05 - ថ្ងៃក្រោយត្រូវរស់ដោយគ្មានអូន || Download

06 - រាប់ពី១ដល់១០ក្រេវាត់បងពីបេះដូងអូនចោល || Download

07 - ឃើញទឹកភ្នែកបងទេ​ || Download

08 - ​បែកសង្សាចាស់មិនខ្មាសទៅស្នេហ៏សង្សាមិត្ត || Download

09 -  បែកគ្នាទាំងមិនទាន់អស់ចិត្ត   ||   Download 
10 - កុំដាស់ទឹកភ្នែកបងឪ្យហូរបានទេ   ||   DownloadDownload Full Album

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters