ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
០១. ទោះបងទៅកុំភ្លេចស្រឡាញ់បង (រ័ត្ន) || [DOWNLOAD]

០២. កូនឆ្មាអើយខ្ញុំតូចចិត្ត (ជីឡា) || [DOWNLOAD]

០៣. ២០១២ទៅហើយ​ (សាសា) || [DOWNLOAD]

០៤. ឈឺមិនស្លាប់ (រ័ត្ន) || [DOWNLOAD]

០៥. ជួយចងចាំស្រីម្នាក់នេះផង (ជីឡា) || [DOWNLOAD]

០៦. សង្សារខ្ញុំជាប្រុសស្អាត (សាសា) || [DOWNLOAD]

០៧. នៅក្បែរគេយូរទៅអូនគង់តែភ្លេចបង (រ័ត្ន) || [DOWNLOAD]

០៨. អរគុណទុកពេលមួយយប់កំដរអូន (ជីឡា) || [DOWNLOAD]

០៩. ពេលបង Call ទៅគេដឹងទេអូនហូរទឹកភ្នែក (សាសា) || [DOWNLOAD]

១០. ស្បថជាមួយអូន សង្សារជាមួយគេ (រ័ត្ន) || [DOWNLOAD]


Download Full Album

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters